BOLETÍN DE SERIES DE CONXUNTURA. MERCADO DE TRABALLO

Enquisa de poboación activa (EPA)

Poboación de 16 e máis anos segundo relación coa actividade
Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa    (descarga da táboa)

Ocupados. Total


Ocupación e paro. Mulleres
Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa    (descarga da táboa)

Ocupados. Mulleres


Taxas de actividade, ocupación e paro
Porcentaxe


Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa    (descarga da táboa)

Taxa de paro


Taxas de actividade, ocupación e paro. Mulleres
Porcentaxe


Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa    (descarga da táboa)

Taxa de paro. Mulleres


Afiliacións e paro rexistrado

Afiliacións medias á Seguridade Social segundo réximes e paro rexistrado
Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Afiliaciones a la Seguridad Social. Movimiento laboral registrado    (descarga da táboa)

Afiliacións medias


Nota: a taxa de variación anual para o último ano dispoñible nas táboas correspóndese coa taxa de variación da media no que vai de ano

Definicións

Compartir: