Definicións

Clasificacións

Zona densamente poboada (ZDP)

Conxunto contiguo de áreas locais de densidade superior a 500 hab./Km2 e unha poboación total para a zona de alomenos 50.000 habitantes


Zonas intermedias (ZIP)

Son o conxunto de áreas locais que non pertencen a unha zona densamente poboada onde cada unha delas conta cunha densidade superior a 100 hab./ Km2 e, ou ben a poboación total da zona é superior a 50.000 habitantes, ou ben é adxacente a una zona poboada densamente


Zonas pouco poboadas (ZPP)

Son os grupos de áreas locais que non pertencen a zonas densamente poboadas ou a zonas intermedias


Compartir: