Definicións


Compras e traballos realizados por outras empresas:

É o importe total obtido como resultado de agregar:

  • Compras de materias primas, de aprovisionamentos e mercadorías
  • Traballos realizados por outras empresas: gasto correspondente ao traballo que, formando parte do proceso de produción propio, encárgase e realízao outras empresas.

Operacións relacionadas
Enerxía e industria
Compartir: