Definicións


Obra de rehabilitación:

É a obra maior que non dá lugar á construción dun novo edificio, ao realizarse sobre o xa construído. Pode ser de dous tipos: de ampliación ou de reforma ou restauración

Operacións relacionadas
Construción de edificios
Compartir: