Definicións


Gastos de persoal:

Este concepto recolle o importe total agregado dos pagos efectuados pola empresa durante o ano de referencia en concepto de soldos e salarios, indemnizacións, seguridade social e outros gastos de persoal.

Operacións relacionadas
Industria e enerxía / Indústria e energia
Enerxía e industria
Estatística de multilocalización empresarial
Compartir: