Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2019

Unidade: Persoas
Espazo=Galicia
  TotalHomes Mulleres
Total 2.698.875 1.298.627 1.400.248
0-4 94.901 48.913 45.988
5-9 109.850 56.682 53.168
10-14 115.148 59.032 56.116
15-19 108.517 55.864 52.653
20-24 108.092 55.215 52.877
25-29 124.730 63.266 61.464
30-34 145.587 72.910 72.677
35-39 191.279 95.814 95.465
40-44 226.548 113.002 113.546
45-49 214.604 106.129 108.475
50-54 206.226 101.140 105.086
55-59 194.811 94.903 99.908
60-64 178.852 86.071 92.781
65-69 163.916 77.961 85.955
70-74 157.506 72.495 85.011
75-79 121.740 53.307 68.433
80-84 109.758 43.868 65.890
85 e máis 126.810 42.055 84.755

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
11-04-2019
Compartir: