Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2019

Unidade: Persoas
Espazo=A Coruña
  TotalHomes Mulleres
Total 1.119.366 536.340 583.026
0-4 40.675 20.913 19.762
5-9 46.782 24.129 22.653
10-14 48.139 24.773 23.366
15-19 44.604 22.864 21.740
20-24 44.296 22.563 21.733
25-29 50.698 25.566 25.132
30-34 60.335 30.183 30.152
35-39 80.643 40.238 40.405
40-44 95.655 47.517 48.138
45-49 90.772 44.591 46.181
50-54 86.285 41.844 44.441
55-59 80.880 39.278 41.602
60-64 74.247 35.456 38.791
65-69 68.047 31.914 36.133
70-74 65.331 29.643 35.688
75-79 49.756 21.756 28.000
80-84 43.919 17.416 26.503
85 e máis 48.302 15.696 32.606

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
11-04-2019
Compartir: