Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2019

Unidade: Persoas
Espazo=Lugo
  TotalHomes Mulleres
Total 329.469 159.632 169.837
0-4 10.607 5.356 5.251
5-9 11.297 5.724 5.573
10-14 11.431 5.842 5.589
15-19 11.333 5.813 5.520
20-24 12.170 6.177 5.993
25-29 14.769 7.549 7.220
30-34 17.650 8.864 8.786
35-39 21.902 11.079 10.823
40-44 24.539 12.398 12.141
45-49 23.959 11.815 12.144
50-54 25.175 12.466 12.709
55-59 25.362 12.740 12.622
60-64 23.282 11.791 11.491
65-69 20.642 10.391 10.251
70-74 19.595 9.256 10.339
75-79 17.145 7.549 9.596
80-84 17.016 7.068 9.948
85 e máis 21.595 7.754 13.841

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
11-04-2019
Compartir: