Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2019

Unidade: Persoas
Espazo=Ourense
  TotalHomes Mulleres
Total 307.547 147.466 160.081
0-4 8.934 4.624 4.310
5-9 10.328 5.350 4.978
10-14 11.007 5.567 5.440
15-19 10.718 5.463 5.255
20-24 11.509 5.909 5.600
25-29 13.486 6.901 6.585
30-34 15.383 7.729 7.654
35-39 19.124 9.694 9.430
40-44 22.299 11.060 11.239
45-49 21.789 10.883 10.906
50-54 22.605 11.138 11.467
55-59 22.736 11.064 11.672
60-64 21.101 10.446 10.655
65-69 20.556 9.839 10.717
70-74 20.863 9.857 11.006
75-79 17.633 7.810 9.823
80-84 16.464 6.835 9.629
85 e máis 21.012 7.297 13.715

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
11-04-2019
Compartir: