Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2019

Unidade: Persoas
Espazo=Pontevedra
  TotalHomes Mulleres
Total 942.493 455.189 487.304
0-4 34.685 18.020 16.665
5-9 41.443 21.479 19.964
10-14 44.571 22.850 21.721
15-19 41.862 21.724 20.138
20-24 40.117 20.566 19.551
25-29 45.777 23.250 22.527
30-34 52.219 26.134 26.085
35-39 69.610 34.803 34.807
40-44 84.055 42.027 42.028
45-49 78.084 38.840 39.244
50-54 72.161 35.692 36.469
55-59 65.833 31.821 34.012
60-64 60.222 28.378 31.844
65-69 54.671 25.817 28.854
70-74 51.717 23.739 27.978
75-79 37.206 16.192 21.014
80-84 32.359 12.549 19.810
85 e máis 35.901 11.308 24.593

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
11-04-2019
Compartir: