Indicadores demográficos


Indicadores de poboación. Galicia e provincias. Ano 2018

Sexo=Total
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Porcentaxe de poboación segundo ámbito xeográfico 5,79 41,49 12,26 11,44 34,81
Densidade de poboación 91,40 141,05 33,63 42,53 209,35
Idade media no 1 de xaneiro 47,00 46,70 49,65 50,49 45,29
Porcentaxe de poboación menor de 20 anos 15,92 16,13 13,50 13,23 17,41
Porcentaxe de poboación entre 20 e 64 anos 59,19 59,57 57,66 55,58 60,46
Porcentaxe de poboación de 65 e máis anos 24,89 24,30 28,84 31,18 22,14
Índice de envellecemento 156,37 150,69 213,62 235,62 127,19
Índice de sobreenvellecemento 18,08 16,97 21,72 20,93 16,54
Índice de dependencia global 58,38 57,54 63,69 69,69 54,22
Índice de dependencia xuvenil 18,96 19,25 16,48 16,77 20,08
Índice de dependencia senil 39,42 38,28 47,20 52,91 34,14
Índice de estrutura da poboación en idade activa 145,76 147,95 151,83 154,34 138,99
Índice de recambio da poboación en idade activa 164,63 167,02 201,12 200,95 142,92
Índice de masculinidade 93,39 92,44 94,47 93,15 94,23

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
29-03-2019
Compartir: