Comercio exterior e intracomunitario segundo áreas e países

Unidade: Miles de euros
Fluxo=Importacións/introducións Espazo=Galicia
  TotalZona EuroUE 15UE28UE 25Países candidatos á UEOCDEOPEPMERCOSURAmérica Latina
2014 14.459.924,8 7.293.347,2 8.026.629,2 8.630.007,7 8.462.240,2 404.091,0 10.292.265,8 828.149,3 389.528,9 1.613.189,6
2015 15.151.843,6 7.895.352,9 8.390.620,3 8.979.045,6 8.823.283,1 439.853,9 10.454.512,7 1.040.121,5 450.141,1 1.507.362,7
2016 15.548.115,4 8.408.977,0 8.539.219,7 9.189.632,0 8.970.931,0 492.130,0 10.683.500,6 1.112.911,3 382.320,6 1.518.461,4
2017 17.243.136,1 8.973.519,7 9.116.757,3 9.725.237,4 9.555.502,4 450.385,5 11.310.670,9 1.361.187,9 498.282,2 1.754.261,6
2018 19.058.098,9 9.385.602,3 9.619.427,7 10.242.033,2 10.119.069,3 523.604,6 12.544.657,5 1.731.432,4 406.305,5 1.884.422,0
   2018/Setembro 1.536.410,2 718.491,6 743.268,1 804.152,7 778.314,3 43.408,9 1.007.398,8 134.938,3 22.802,3 137.964,3
   2018/Outubro 1.854.954,6 889.366,6 895.168,9 949.018,0 942.744,1 56.344,0 1.182.500,0 193.541,4 58.314,1 208.161,1
   2018/Novembro 1.691.621,3 818.447,2 844.055,3 895.519,3 889.096,4 69.423,2 1.133.741,6 121.202,8 58.643,1 201.482,5
   2018/Decembro 1.387.853,6 675.768,3 698.385,0 738.079,1 733.859,5 51.955,9 921.483,7 97.692,0 47.152,3 149.375,1
2019/Xaneiro 1.883.969,4 931.260,2 940.976,3 993.148,4 988.655,0 52.755,9 1.195.872,7 120.937,6 29.799,1 152.727,0
2019/Febreiro 1.527.648,3 764.182,7 772.929,5 816.364,0 812.035,7 37.301,3 1.027.180,1 123.219,5 15.793,2 141.297,2
2019/Marzo 1.622.612,8 846.304,9 872.123,1 923.021,0 917.622,7 50.899,2 1.119.218,7 122.435,3 17.849,0 102.111,9
2019/Abril 1.539.819,2 776.747,2 795.211,6 843.308,0 839.317,3 47.512,6 1.037.970,6 150.603,7 31.024,8 145.771,5
2019/Maio 1.731.903,6 844.401,5 838.916,7 907.884,1 903.345,2 43.736,5 1.097.200,4 194.384,7 27.703,3 151.099,0
2019/Xuño 1.518.038,6 812.411,3 824.231,9 892.093,4 881.661,7 35.109,2 1.063.369,3 96.594,9 23.810,9 194.475,3
2019/Xullo 1.732.980,0 871.567,2 914.563,6 967.893,2 961.437,9 73.627,3 1.161.953,8 120.014,8 39.345,5 143.127,6
2019/Agosto 1.355.462,3 516.955,9 543.523,7 585.167,2 572.318,2 61.314,7 834.085,5 112.957,3 36.614,9 195.766,8
2019/Setembro 1.746.235,1 812.569,0 984.694,7 1.035.776,7 1.029.923,7 59.816,5 1.225.756,4 72.903,3 71.088,0 185.670,4

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria
Nota: Os datos do ano 2018 e 2019 son provisionais. A partir de xaneiro de 2008 a referencia temporal dos datos provisionais é o mes en que se rexistra o intercambio no Departamento de Aduanas.
Os países que forman parte de cada agrupación (Zona Euro, Países candidatos á UE, OCDE, OPEP e MERCOSUR) poden variar no tempo. Para cada ano, recóllense os valores das exportacións e importacións dos países que integran a agrupación nese ano. Por exemplo, en 2015 na Zona Euro inclúense as trocas comerciais con Lituania, mentres que para o ano 2014 non se incluían.

21-11-2019
Compartir: