Comercio exterior e intracomunitario segundo áreas e países

Unidade: Miles de euros
Fluxo=Exportacións/expedicións Espazo=Galicia
  TotalZona EuroUE 15UE28UE 25Países candidatos á UEOCDEOPEPMERCOSURAmérica Latina
2014 17.813.111,6 11.076.694,1 11.954.872,5 12.877.383,0 12.645.034,1 443.297,8 14.483.931,4 647.927,8 565.859,6 1.068.684,6
2015 18.927.473,9 11.865.019,4 12.992.262,1 14.185.508,1 13.895.770,0 522.772,2 15.829.230,7 454.818,0 455.957,7 1.027.767,1
2016 19.984.513,4 12.197.535,0 13.714.681,8 15.044.475,4 14.703.524,0 542.791,9 16.866.156,5 447.203,2 223.355,0 1.018.622,1
2017 21.801.610,1 13.356.614,7 14.733.959,4 16.412.232,8 15.990.693,3 584.602,5 18.200.654,6 367.378,1 313.283,8 1.222.052,8
2018 22.862.874,2 14.484.967,7 16.015.849,9 17.864.945,8 17.421.445,8 431.428,7 19.313.760,2 420.384,3 366.125,6 1.120.637,2
   2018/Xullo 1.916.383,7 1.202.084,5 1.306.543,8 1.435.086,7 1.400.276,9 53.813,5 1.595.482,6 26.165,4 33.526,7 95.518,0
   2018/Agosto 1.663.112,5 1.017.023,8 1.126.279,3 1.283.088,7 1.242.282,8 33.893,7 1.400.103,2 29.533,8 16.316,4 81.685,0
   2018/Setembro 1.849.318,4 1.213.513,3 1.341.211,7 1.497.179,7 1.461.859,0 16.169,3 1.563.191,1 28.531,6 31.506,8 85.742,7
   2018/Outubro 2.228.098,5 1.420.869,0 1.542.311,3 1.738.218,8 1.689.139,4 23.428,7 1.825.667,3 52.011,3 26.466,8 119.440,4
   2018/Novembro 1.979.872,6 1.267.327,7 1.402.785,0 1.580.964,6 1.544.372,6 14.163,8 1.696.670,7 34.306,1 34.182,7 97.256,3
   2018/Decembro 1.544.532,7 929.009,8 1.028.889,8 1.155.895,8 1.128.620,4 19.307,8 1.250.199,0 63.000,7 32.203,1 108.128,3
2019/Xaneiro 1.541.329,3 964.331,4 1.089.713,8 1.209.533,1 1.182.510,1 17.583,0 1.292.994,8 48.899,7 13.350,9 80.549,3
2019/Febreiro 1.761.319,8 1.093.230,4 1.230.669,1 1.361.904,0 1.330.435,0 20.524,8 1.482.740,0 36.148,2 42.597,5 100.930,3
2019/Marzo 1.853.324,9 1.092.020,1 1.226.119,6 1.372.225,9 1.338.641,4 38.961,1 1.530.385,7 30.599,7 11.307,5 71.238,6
2019/Abril 1.763.682,8 1.102.351,3 1.202.725,7 1.345.985,7 1.310.698,3 31.860,4 1.472.417,0 31.606,7 26.574,6 76.844,4
2019/Maio 1.949.751,0 1.243.865,0 1.353.484,1 1.550.248,5 1.498.427,3 37.118,6 1.642.274,6 35.007,0 27.192,3 84.614,2
2019/Xuño 1.641.619,6 1.031.326,0 1.127.964,7 1.258.320,9 1.225.959,2 27.171,8 1.353.872,6 46.454,0 15.210,6 65.224,3
2019/Xullo 1.876.307,7 1.112.366,0 1.279.402,5 1.423.160,8 1.385.124,2 31.613,4 1.574.194,6 32.696,0 13.906,6 85.955,1

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria
Nota: Os datos do ano 2018 e 2019 son provisionais. A partir de xaneiro de 2008 a referencia temporal dos datos provisionais é o mes en que se rexistra o intercambio no Departamento de Aduanas.
Os países que forman parte de cada agrupación (Zona Euro, Países candidatos á UE, OCDE, OPEP e MERCOSUR) poden variar no tempo. Para cada ano, recóllense os valores das exportacións e importacións dos países que integran a agrupación nese ano. Por exemplo, en 2015 na Zona Euro inclúense as trocas comerciais con Lituania, mentres que para o ano 2014 non se incluían.

23-09-2019
Compartir: