Índice de prezos ao consumo (IPC)


Índice de prezos de consumo (IPC) base 2016. Índice xeral e por grupos ECOICOP

Unidade: Índices e taxas de variación
Índice xeral e por grupos=Xeral
  EspañaGalicia
  Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)
2018/Setembro 2,3 0,2 2,3 0,3
2018/Outubro 2,3 0,9 2,3 1,1
2018/Novembro 1,7 -0,1 1,6 0
2018/Decembro 1,2 -0,4 1 -0,7
2019/Xaneiro 1 -1,3 0,8 -1,5
2019/Febreiro 1,1 0,2 1 0,2
2019/Marzo 1,3 0,4 1,4 0,5
2019/Abril 1,5 1 1,4 1
2019/Maio 0,8 0,2 0,8 0,3
2019/Xuño 0,4 -0,1 0,3 -0,2
2019/Xullo 0,5 -0,6 0,5 -0,7
2019/Agosto 0,3 -0,1 0,1 -0,2
2019/Setembro 0,1 0 -0,2 0

Fonte: INE. Índice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es
11-10-2019
Compartir: