Índice de prezos ao consumo (IPC)


Índice de prezos de consumo (IPC) base 2016. Índice xeral e por grupos ECOICOP

Unidade: Índices e taxas de variación
Índice xeral e por grupos=Xeral
  EspañaGalicia
  Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)
2019/Outubro 0,1 1 -0,1 1,2
2019/Novembro 0,4 0,2 0,2 0,3
2019/Decembro 0,8 -0,1 0,7 -0,1
2020/Xaneiro 1,1 -1 1,2 -1,1
2020/Febreiro 0,7 -0,1 0,7 -0,3
2020/Marzo 0 -0,4 -0,2 -0,5
2020/Abril -0,7 0,3 -0,9 0,3
2020/Maio -0,9 0 -1,2 0,1
2020/Xuño -0,3 0,5 -0,4 0,6
2020/Xullo -0,6 -0,9 -0,7 -1
2020/Agosto -0,5 0 -0,4 0,2
2020/Setembro -0,4 0,2 -0,3 0,1
2020/Outubro -0,8 0,5 -0,7 0,8

Fonte: INE. Índice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es
13-11-2020
Compartir: