Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor


Concellos e a súa poboación clasificados polo número dos seus habitantes. Padrón municipal de habitantes. Ano 2019

  EspañaGaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
  Número de concellosHabitantesNúmero de concellosHabitantesNúmero de concellosHabitantesNúmero de concellosHabitantesNúmero de concellosHabitantesNúmero de concellosHabitantes
Total todos os intervalos 8.131 47.026.208 313 2.699.499 93 1.119.596 67 329.587 92 307.651 61 942.665
Ata a 2.000 habitantes 5.877 2.699.277 118 146.159 16 23.443 29 37.699 69 79.858 4 5.159
De 2.001 a 5.000 habitantes 952 3.000.351 82 264.551 25 89.904 26 79.010 12 32.122 19 63.515
De 5.001 a 10.000 habitantes 549 3.865.826 59 402.406 31 206.102 7 53.301 6 38.256 15 104.747
De 10.001 a 20.000 habitantes 340 4.787.781 32 461.841 10 138.616 4 61.301 4 52.182 14 209.742
De 20.001 a 50.000 habitantes 265 7.765.329 15 433.604 8 252.495 0 0 0 0 7 181.109
De 50.001 a 100.000 habitantes 85 6.075.765 4 344.630 2 163.325 1 98.276 0 0 1 83.029
De 100.001 a 500.000 habitantes 57 11.196.460 3 646.308 1 245.711 0 0 1 105.233 1 295.364
Máis de 500.000 habitantes 6 7.635.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes
02-01-2020
Compartir: