Movementos migratorios


Saldos migratorios segundo lugar da migración. Ano 2018

  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 12.391 6.155 1.209 1.708 3.319
Galicia - 479 -483 -271 275
A Coruña -479 - -271 -180 -28
Lugo 483 271 - 97 115
Ourense 271 180 -97 - 188
Pontevedra -275 28 -115 -188 -
Resto de España -624 -244 92 -263 -209
Andalucía 79 103 2 -62 36
Aragón -53 -46 -32 -1 26
Asturias 196 123 42 2 29
Baleares -223 -91 -19 -3 -110
Canarias -213 -53 -28 -20 -112
Cantabria -42 -15 17 -30 -14
Castela e León 217 131 -5 12 79
Castela - A Mancha 75 24 4 7 40
Cataluña 96 -58 162 32 -40
Estremadura 73 55 -1 1 18
Madrid -578 -291 -31 -163 -93
Murcia -3 18 11 -6 -26
Navarra -64 -15 -14 -4 -31
Valencia -211 -148 -16 -26 -21
País Vasco 6 20 -2 -8 -4
A Rioxa -11 -3 -2 1 -7
Ceuta 8 -3 3 2 6
Melilla 24 5 1 3 15
Estranxeiro 13.015 5.920 1.600 2.242 3.253

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE
Nota: No saldo migratorio co exterior, para os anos anteriores ao 2002, só se inclúen as inmigracións, debido a que ata o no 2002 a Estatística de variacións residenciais non incluía datos da emigración ao estranxeiro. A partir do ano 2006, na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade.
(-) Non procede

30-08-2019
Compartir: