Movementos migratorios


Saldos migratorios segundo lugar da migración. Ano 2017

  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 6.683 5.369 1.053 665 -404
Galicia - 283 -303 -407 427
A Coruña -283 - -244 -134 95
Lugo 303 244 - 12 47
Ourense 407 134 -12 - 285
Pontevedra -427 -95 -47 -285 -
Resto de España -526 136 173 -242 -593
Andalucía 263 185 44 28 6
Aragón -19 -8 -5 -5 -1
Asturias 112 86 22 -20 24
Baleares -289 -120 -39 -30 -100
Canarias -196 -26 -15 -43 -112
Cantabria -77 -30 -13 -18 -16
Castela e León 427 196 48 26 157
Castela - A Mancha 121 62 32 -9 36
Cataluña -4 -57 155 49 -151
Estremadura 94 44 -2 13 39
Madrid -942 -302 -59 -198 -383
Murcia 53 26 1 3 23
Navarra 25 19 1 0 5
Valencia -110 -17 -3 -21 -69
País Vasco 7 52 15 -15 -45
A Rioxa 3 12 -6 1 -4
Ceuta -11 3 -3 -9 -2
Melilla 17 11 0 6 0
Estranxeiro 7.209 4.950 1.183 1.314 -238

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE
Nota: No saldo migratorio co exterior, para os anos anteriores ao 2002, só se inclúen as inmigracións, debido a que ata o no 2002 a Estatística de variacións residenciais non incluía datos da emigración ao estranxeiro. A partir do ano 2006, na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade.
(-) Non procede

31-08-2018
Compartir: