Movementos migratorios


Inmigracións segundo lugar de procedencia. Ano 2017

Nacionalidade=Total
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 93.740 40.932 10.571 13.522 28.715
Galicia 56.808 24.710 6.054 8.186 17.858
A Coruña 24.427 20.773 997 550 2.107
Lugo 6.357 1.241 4.250 356 510
Ourense 8.593 684 344 6.389 1.176
Pontevedra 17.431 2.012 463 891 14.065
Resto de España 17.854 7.576 2.554 2.330 5.394
Andalucía 1.975 1.032 209 198 536
Aragón 328 142 46 37 103
Asturias 1.043 401 372 76 194
Baleares 694 292 61 85 256
Canarias 1.929 828 108 176 817
Cantabria 250 115 46 24 65
Castela e León 1.839 690 310 305 534
Castela - A Mancha 585 232 87 74 192
Cataluña 2.464 864 498 457 645
Estremadura 290 112 28 41 109
Madrid 3.553 1.554 418 440 1.141
Murcia 494 286 36 26 146
Navarra 218 98 28 25 67
Valencia 1.140 466 161 183 330
País Vasco 842 363 124 152 203
A Rioxa 126 64 14 23 25
Ceuta 30 13 5 1 11
Melilla 54 24 3 7 20
Estranxeiro 19.078 8.646 1.963 3.006 5.463

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE
31-08-2018
Compartir: