Movementos migratorios


Inmigracións segundo lugar de procedencia. Ano 2018

Nacionalidade=Total
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 107.119 46.083 12.415 15.929 32.692
Galicia 64.362 27.771 7.004 9.918 19.669
A Coruña 27.292 23.248 1.191 576 2.277
Lugo 7.487 1.462 5.009 428 588
Ourense 10.189 756 331 7.848 1.254
Pontevedra 19.394 2.305 473 1.066 15.550
Resto de España 18.574 7.666 2.622 2.310 5.976
Andalucía 1.861 975 162 155 569
Aragón 398 150 48 53 147
Asturias 1.143 436 409 86 212
Baleares 776 305 74 94 303
Canarias 2.064 870 153 176 865
Cantabria 298 129 61 26 82
Castela e León 1.827 652 294 343 538
Castela - A Mancha 564 236 65 78 185
Cataluña 2.599 920 533 413 733
Estremadura 276 130 28 27 91
Madrid 3.918 1.650 455 424 1.389
Murcia 423 243 57 32 91
Navarra 189 88 24 26 51
Valencia 1.129 451 133 177 368
País Vasco 887 344 105 177 261
A Rioxa 116 49 15 14 38
Ceuta 47 18 5 4 20
Melilla 59 20 1 5 33
Estranxeiro 24.183 10.646 2.789 3.701 7.047

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE
30-08-2019
Compartir: