Condicións no traballo


Ocupados segundo o horario de traballo habitual por sexo. Ano 2016

Medidas=Porcentaxe Espazo=Galicia
  HomeMullerTotal
Xornada partida: mañá e tarde, cunha parada de polo menos unha hora para comer 56,78 38,04 47,96
Xornada continua de mañá 21,57 34,08 27,46
Xornada continua de tarde 2,71 5,82 4,17
Xornada continua de noite 1,76 1,33 1,56
Horario por quendas: mañá/tarde 8,52 13,53 10,88
Horario por quendas: mañá/tarde/noite 7,86 6,61 7,27
Horario por quendas: outro tipo 0,55 0,25 0,41
Outro 0,24 0,34 0,29
Total 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
28-07-2017
Compartir: