Condicións no traballo


Ocupados segundo a frecuencia coa que traballan sábados, domingos ou xornadas laborais de máis de 9 horas por situación profesional. Ano 2016

Medidas=Porcentaxe Espazo=Galicia
  Sempre ou case sempreÁs veces
  SábadosDomigos ou festivosXornadas de máis de 9 horasSábadosDomigos ou festivosXornadas de máis de 9 horas
Asalariado do sector público 4,89 3,88 2,46 34,11 27,34 24,30
Asalariado do sector privado 28,23 10,39 6,97 21,77 20,28 25,16
Empresario ou traballador independente 57,96 29,56 25,44 18,64 20,48 40,91
Total 30,28 13,34 10,02 23,34 21,59 28,36

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os membros dunha cooperativa ou sociedade laboral na que traballan están incluídos en "Empresario ou traballador independente".
Non se inclúen "Axuda familiar" nin "Outra" por falta de tamaño de mostra.

28-07-2017
Compartir: