Condicións no traballo


Ocupados segundo as condicións ambientais nas que realizan o traballo por sector económico. Ano 2016

Actividade do establecemento=Total Espazo=Galicia
  Incidencia
Malos olores 20,22
Ruídos molestos 30,84
Pouco espazo 11,88
Pouca ventilación 11,19
Pouca iluminación 5,02
Humidade 17,38
Excesivo frío no inverno 29,64
Excesiva calor no verán 35,72
Po, fumes, gases ou vapores nocivos ou tóxicos 18,41
Sustancias ou produtos químicos perigosos, nocivos ou tóxicos 13,70
Radiacións (raios X, radioisótopos, luz ultravioleta non solar, radiofrecuencias...) 3,74

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: a incidencia calcúlase, para cada sector económico, como a porcentaxe de ocupados que realizan o traballo con esa condición ambiental sobre o total de ocupados nese sector económico.
28-07-2017
Compartir: