Condicións no traballo


Satisfacción media dos ocupados con diferentes aspectos do traballo (tarefas, carga, salario, estabilidade, horario, distancia/tempo, condicións ambientais e seguridade)

Espazo=Galicia
  2016
Tarefas e actividades que realiza 7,26
Ritmo e carga de traballo 6,13
Salario ou ingresos do traballo 5,53
Estabilidade laboral 6,77
Horario de traballo 6,38
Distancia/tempo entre a vivenda e o centro de traballo 7,38
Condicións ambientais nas que realiza o traballo (iluminación, temperatura, ruídos, espazo...) 7,10
Condicións de seguridade e prevención de riscos laborais 7,53

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: no caso da satisfacción media coa distancia/tempo entre a vivenda e o centro de traballo non se inclúen os ocupados que non se desprazan (traballan desde a casa...) nin os que non teñen un centro de traballo ao que se desprazan habitualmente.
Escala do 0 ao 10: 0 significa nada satisfeito e 10 plenamente satisfeito.

28-07-2017
Compartir: