Condicións no traballo


Satisfacción media dos ocupados co traballo por sector económico. Ano 2016

Espazo=Galicia
  Satisfacción xeral co traballo
Agricultura 6,56
Industria e enerxía 7,22
Construción 7,06
Servizos 7,24
Total 7,18

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: escala do 0 ao 10: 0 significa nada satisfeito e 10 plenamente satisfeito.
28-07-2017
Compartir: