Condicións no traballo


Ocupados cuxa situación laboral os condiciona na maternidade/paternidade (ter fillos, idade na que telos, número) por sexo. Ano 2016

Medidas=Incidencia Espazo=Galicia
  A decisión de ter fillosA idade de maternidade/paternidadeO número de fillos
Home 13,29 10,70 12,67
Muller 16,14 12,71 14,53

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: a incidencia calcúlase, para cada sexo, como a porcentaxe de ocupados cuxa situación laboral os condiciona nese aspecto sobre o total de ocupados dese sexo.
28-07-2017
Compartir: