Enquisa social: os fogares e o medio ambiente


Enquisa social 2008: fogares e medio ambiente

Unidade: Porcentaxes
  EspañaGalicia
CONCIENCIA AMBIENTAL    
   Poboación de 16 ou máis anos preocupada polo medio 95,1 93,1
      Moi preocupadas 76,9 69,0
   Poboación de 16 ou máis anos que tivo coñecemento dalgunha campaña 59,2 50,6
   Poboación de 16 ou máis anos que detectou algún problema relacionado co medio 27,9 35,4
   Poboación de 16 ou máis anos que participou nalgunha actividade 19,1 18,4
MEDIDAS DE AFORRO ENERXÉTICO E DE AUGA NAS VIVENDAS    
   Vivendas familiares principais con polo menos un dispositivo para o aforro de auga 73,1 50,9
   Vivendas familiares principais con algún tipo de illamento térmico 96,2 97,2
   Vivendas familiares principais con algún tipo de luz de baixo consumo 85,5 81,9
   Vivendas familiares principais segundo o tipo de enerxía utilizada    
      Enerxía eléctrica 100 100,0
      Gas canalizado 40,5 18,3
      Gases licuados do petróleo/bombona de gas 42,1 64,0
      Madeira 6,7 29,1
      Combustible líquido 12,5 28,2
      Outra fonte 8,1 1,0
RESIDUOS    
   Vivendas familiares principais nas que os residentes depositan os residuos nos puntos específicos de recollida    
      Depositan algún tipo de residuo .. 95,1
      Depositan algún dos residuos cotiás .. 79,3
         Só residuos orgánicos 60 68,5
         Papel e cartón 74,5 58,6
         Vidro 75,3 60,9
         Envases 71,8 58,8
RUÍDO E MALOS OLORES    
   Vivendas familiares principais nas que os seus residentes sufriron problemas de ruído 25,1 18,6
      Tráfico terrestre 11,7 7,9
      Mecánico 7,3 5,4
      Dos veciños 8,9 5,3
      Ocio 3,5 3,2
      De orixe animal 2,8 2,5
   Vivendas familiares principais nas que os seus residentes sufriron problemas de malos olores 20,3 18,7
      Tuberías 11,6 6,6
      Explotacións agrarias 2,8 5,2
TRANSPORTE E MOBILIDADE    
   Vivendas con algún tipo de vehículo 74,7 77,6
      Vivendas con un vehículo 42,2 43,1
      Vivendas con dous vehículos 25,1 26,4
      Vivendas con tres ou máis vehículos 7,4 8,2
   Poboación de 16 ou máis anos segundo o medio de transporte principalmente utilizado    
      Transporte público 21,7 18,8
      Transporte privado (coche ou motocicleta) 45,3 60,0
      Outros (bicicleta, a pé ou non se despraza) 33 21,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa social 2008: fogares e medio ambiente
Nota: Os datos de España son provisionais
(..) Dato non dispoñible

22-04-2009
Compartir: