Ensinanza universitaria. Estudantes matriculados/as nas universidades galegas segundo a área científica e sexo

Espazo=Galicia
  201820192020
  TotalMulleresPorcentaxe mulleresTotalMulleresPorcentaxe mulleresTotalMulleresPorcentaxe mulleres
Total 61.535 34.033 55,3 61.029 33.680 55,2 61.175 33.961 55,5
Ciencias da Saúde 10.632 7.730 72,7 10.629 7.726 72,7 10.492 7.661 73,0
Ciencias 5.473 2.839 51,9 5.572 2.882 51,7 5.695 3.207 56,3
Ciencias Sociais e Xurídicas 26.302 15.854 60,3 26.304 15.763 59,9 26.432 15.941 60,3
Enxeñería e Arquitectura 13.137 3.622 27,6 12.560 3.325 26,5 12.196 3.282 26,9
Artes e Humanidades 5.991 3.988 66,6 5964 3984 66,8 5.945 4.011 67,5

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Nota: Os datos dun ano correspóndense cos do curso académico que remata nese ano.
Con data 01/08/2012 modificáronse os datos do ano 2011 tras detectarse un erro.

23-08-2021
Compartir: