Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo e grandes grupos de idade. Galicia

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  2017201820192020
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleresTotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Taxa de actividade
      Total 53,3 57,9 49,1 53,3 57,5 49,4 53,1 57,6 49,1 52,2 57,1 47,7
      de 16 a 24 anos 31,3 32,5 30,2 29,7 31,5 27,9 29,0 32,5 25,2 25,9 29,3 22,3
      de 25 a 54 anos 86,0 89,8 82,2 86,3 89,0 83,6 86,5 89,5 83,5 84,8 88,5 81,2
      de 55 e máis anos 21,6 24,7 19,1 22,2 25,8 19,3 22,6 25,9 19,9 23,6 27,4 20,5
Taxa de ocupación
      Total 45,0 49,2 41,1 46,2 50,4 42,3 46,9 51,4 42,8 45,9 50,9 41,4
      de 16 a 24 anos 20,5 20,8 20,2 20,1 21,8 18,2 20,9 23,3 18,3 17,3 20,2 14,3
      de 25 a 54 anos 73,0 77,3 68,7 75,3 78,7 72,0 76,7 80,6 73,0 74,9 79,4 70,4
      de 55 e máis anos 18,9 21,2 16,9 19,7 22,9 17,1 20,4 23,5 17,8 21,5 25,0 18,6
Taxa de paro
      Total 15,7 15,0 16,4 13,3 12,4 14,4 11,8 10,7 12,8 12,0 10,9 13,2
      de 16 a 24 anos 34,5 35,8 32,9 32,5 30,6 34,7 27,8 28,3 27,3 33,1 31,2 35,9
      de 25 a 54 anos 15,1 13,9 16,5 12,7 11,5 13,9 11,3 10,0 12,7 11,7 10,2 13,3
      de 55 e máis anos 12,8 14,1 11,5 11,2 11,2 11,2 9,9 9,2 10,5 8,9 8,7 9,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
O día 10 de maio modificáronse os datos por grupos de idade tras detectarse un erro.

29-07-2021
Compartir: