Abandono educativo temperán. Poboación entre 18 e 24 anos (ambos inclusive) que non completou o nivel de educación secundaria segunda etapa e non segue ningún tipo de formación (regrada ou non regrada). Galicia

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
2011 20,4 25,3 15,3
2012 22,7 26,8 18,5
2013 20,2 24,9 15,1
2014 18,5 21,7 15,2
2015 17,0 21,9 11,9
2016 15,2 19,1 11,2
2017 14,9 17,9 11,8
2018 14,3 17,0 11,4
2019 12,6 16,7 8,2
2020 12,0 15,5 8,2

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: Os datos dende 2002 foron revisados o 25/04/2014 coa base poboacional 2011.
Na construción do indicador con anterioridade ao ano 2014 empregouse a Clasificación Nacional de Educación CNED-2000; a partir dese ano a clasificación utilizada é a CNED-2014.
As categorías da CNED-2000 utilizadas no cálculo do indicador son as seguintes:
 • 80. Analfabetos
 • 11. Estudos primarios incompletos
 • 12. Estudos primarios completos
 • 21. Ensinanzas para a formación e inserción laboral que non precisan dunha titulación académica da primeira etapa de secundaria para a súa realización (máis de 300 horas)
 • 22. Primeira etapa de educación secundaria sen título de graduado escolar ou equivalente
 • 23. Primeira etapa de educación secundaria con título de graduado escolar ou equivalente
 • 31. Ensinanzas para a formación e inserción laboral que precisan dunha titulación de estudos secundarios de primeira etapa de secundaria para a súa realización (máis de 300 horas)
 • 36. Garantía social/iniciación profesional
As categorías da CNED-2014 utilizadas no cálculo do indicador son as seguintes:
 • 01. Analfabetos
 • 02. Estudos primarios incompletos
 • 10. Educación primaria
 • 21. Primeira etapa de educación secundaria sen título de graduado en ESO e similar
 • 22. Primeira etapa de educación secundaria con título de graduado en ESO e equivalentes
 • 23. Certificados de profesionalidade de nivel 1 e similares
 • 24. Certificados de profesionalidade de nivel 2 e similares

28-01-2021
Compartir: