Porcentaxe de persoas que realizan a actividade no transcurso do día e duración media diaria dedicada á actividade (1 díxito) . Ano 2010

Unidade: Porcentaxes, horas:minutos
Sexo=Total Idade=Total
  EspañaGalicia
  Porcentaxe de persoas que realizan a actividade no transcurso do díaDuración media diaria dedicada á actividade (horas:minutos)Porcentaxe de persoas que realizan a actividade no transcurso do díaDuración media diaria dedicada á actividade (horas:minutos)
0 Coidados persoais 100,0 11:30 100,0 11:47
1 Traballo remunerado 33,3 7:24 35,9 7:33
2 Estudos 12,6 5:09 9,9 5:06
3 Fogar e familia 83,4 3:38 82,8 3:46
4 Traballo voluntario e reunións 12,1 1:58 12,6 1:38
5 Vida social e diversión 57,7 1:49 61,3 1:45
6 Deportes e actividades ao aire libre 39,8 1:52 40,0 1:47
7 Afeccións e informática 29,7 1:54 27,0 1:57
8 Medios de comunicación 88,3 2:57 86,4 2:33
9 Traxecto e emprego do tempo non especificado 84,2 1:23 79,0 1:28

Fonte: INE. Encuesta de empleo del tiempo 2009-2010. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE
Nota: A recollida de información levouse a cabo dende o 1 de outubro de 2009 ata o 30 de setembro de 2010
08-03-2012
Compartir: