Enquisa conxuntural aos fogares


Fogares segundo o grao de dificultade para chegar a fin de mes. Galicia

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  Con facilidade ou moita facilidadeCon dificultade Con moita dificultade Total
2010/I 41,46 45,28 13,27 100,00
2010/II 41,57 45,13 13,31 100,00
2010/III 44,87 46,01 9,12 100,00
2010/IV 47,26 43,27 9,47 100,00
2011/I 49,07 40,65 10,28 100,00
2011/II 48,77 41,59 9,64 100,00
2011/III 49,99 43,09 6,92 100,00
2011/IV 29,14 60,34 10,52 100,00
2012/I 52,40 41,10 6,50 100,00
2012/II 47,25 41,04 11,71 100,00
2012/III 45,46 41,62 12,92 100,00
2012/IV 38,63 44,11 17,26 100,00
2013/I 36,12 46,05 17,83 100,00
2013/II 42,31 44,64 13,05 100,00
2013/III 44,44 46,38 9,17 100,00
2013/IV 40,35 44,62 15,03 100,00
2014/I 39,75 47,08 13,17 100,00
2014/II 40,60 52,11 7,29 100,00
2014/III 41,82 46,24 11,94 100,00
2014/IV 41,10 50,31 8,59 100,00
2015/I 41,64 45,17 13,20 100,00
2015/II 38,90 53,62 7,48 100,00
2015/III 41,00 49,81 9,19 100,00
2015/IV 42,91 48,25 8,84 100,00
2016/I 45,70 47,34 6,96 100,00
2016/II 44,37 46,11 9,52 100,00
2016/III 43,43 44,35 12,21 100,00
2016/IV 46,94 43,19 9,87 100,00
2017/I 48,12 41,77 10,11 100,00
2017/II 54,52 35,36 10,11 100,00
2017/III 48,33 42,13 9,54 100,00
2017/IV 47,64 45,38 6,98 100,00
2018/I 47,28 41,86 10,87 100,00
2018/II 54,61 35,63 9,77 100,00
2018/III 60,12 31,31 8,56 100,00
2018/IV 53,87 40,25 5,87 100,00
2019/I 56,43 38,03 5,53 100,00
2019/II 65,49 27,87 6,64 100,00
2019/III 57,63 37,15 5,22 100,00

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
02-10-2019
Compartir: