Enquisa conxuntural aos fogares


Fogares que se permitiron os seguintes extras nos últimos tres meses. Galicia

Unidade: Incidencia
Espazo=Galicia
  Pagarse unhas vacacións, viaxes ou estadías de lecerSaír a cear, a cafeterías, ir ao cine, ao teatroFacer fronte a imprevistos ou grandes comprasAforrar algo de cartosFacer algún extra en produtos de alimentaciónAlgunha compra extraordinaria en roupa ou calzado
2010/I 12,42 43,47 17,26 30,54 24,68 15,55
2010/II 11,84 45,99 13,75 32,01 5,94 5,51
2010/III 14,32 48,63 14,34 25,21 8,21 11,46
2010/IV 14,36 52,33 16,55 30,52 4,74 7,98
2011/I 10,65 41,75 16,83 31,38 15,07 12,21
2011/II 13,57 41,32 14,83 32,58 13,62 14,43
2011/III 19,11 45,03 16,47 35,34 13,19 16,27
2011/IV 12,13 47,90 12,27 12,91 34,02 19,35
2012/I 7,47 48,57 19,35 33,40 19,54 11,76
2012/II 12,92 49,22 26,35 32,76 23,51 18,96
2012/III 14,80 59,31 18,54 29,55 25,09 21,88
2012/IV 12,78 55,08 16,46 29,36 27,60 15,80
2013/I 6,96 52,93 16,12 29,86 45,86 20,47
2013/II 7,49 54,10 11,36 31,79 21,82 8,71
2013/III 9,17 59,56 7,65 39,48 19,36 10,32
2013/IV 10,22 52,07 11,40 35,67 15,78 7,77
2014/I 5,49 53,82 8,69 30,64 45,14 16,57
2014/II 9,74 55,29 20,86 30,55 18,65 10,95
2014/III 14,67 62,56 20,65 35,18 30,67 12,14
2014/IV 13,47 60,36 15,11 37,67 26,99 10,63
2015/I 8,76 61,88 23,33 38,08 47,70 16,50
2015/II 8,94 63,09 14,94 37,56 29,51 15,59
2015/III 20,63 66,98 21,41 38,24 22,95 14,28
2015/IV 20,84 66,80 22,07 34,86 24,09 9,68
2016/I 11,60 69,64 28,36 31,95 49,03 21,07
2016/II 14,28 71,43 27,06 32,89 27,79 16,88
2016/III 20,21 67,90 25,50 32,45 31,21 21,21
2016/IV 18,57 67,06 27,81 34,23 27,94 16,96
2017/I 11,80 65,93 26,59 35,65 49,58 18,08
2017/II 16,01 62,84 28,00 38,49 33,86 16,08
2017/III 19,54 68,64 25,16 40,34 39,84 17,24
2017/IV 16,71 69,33 25,99 36,30 44,64 19,21
2018/I 11,08 64,13 22,51 38,37 56,40 13,37
2018/II 12,30 63,23 19,56 39,67 39,47 13,83
2018/III 21,39 64,34 25,89 43,65 42,12 21,15
2018/IV 18,98 63,64 21,74 40,39 39,24 17,55
2019/I 11,81 64,64 21,12 39,16 57,79 13,78
2019/II 13,36 61,85 18,96 41,35 45,10 15,35
2019/III 18,13 63,52 23,48 41,24 43,46 19,80
2019/IV 15,85 62,78 20,82 39,81 39,29 13,78
2020/I 12,54 61,57 19,39 39,78 53,53 14,51

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
02-04-2020
Compartir: