Enquisa conxuntural aos fogares


Fogares que tomaron as seguintes medidas para reducir gastos, aumentar ingresos ou afrontar pagos nos últimos tres meses. Galicia

Unidade: Incidencia
Espazo=Galicia
  Cambiar os seus hábitos de compra mercando marcas brancas, produtos en oferta...Diminuír outros gastos comúns, como roupa e calzado, transporte..., agás alimentación Algún dos membros do fogar tivo que poñerse a traballar ou aumentar a xornada de traballoRecibir axuda económica de familiares ou amizadesTomar medidas financeiras
2010/I 43,48 25,55 7,01 6,01 4,80
2010/II 40,65 27,14 6,82 6,70 4,98
2010/III 35,57 20,05 4,68 6,25 4,70
2010/IV 29,08 19,43 5,08 5,72 5,12
2011/I 26,59 26,99 7,10 5,96 6,75
2011/II 39,47 36,23 11,00 8,43 5,32
2011/III 37,35 35,62 7,44 8,31 5,37
2011/IV 31,86 29,33 1,39 5,45 2,90
2012/I 35,25 23,81 5,16 7,37 3,79
2012/II 35,81 37,17 4,48 9,06 5,84
2012/III 44,05 46,92 6,45 8,43 4,61
2012/IV 31,67 36,28 4,26 10,22 3,32
2013/I 38,80 43,78 2,58 10,62 3,66
2013/II 32,17 31,88 2,96 9,86 2,69
2013/III 31,03 23,89 2,34 10,08 2,41
2013/IV 36,12 28,81 2,34 10,23 2,53
2014/I 25,39 25,77 1,31 7,55 3,16
2014/II 28,68 29,99 1,63 7,51 3,43
2014/III 28,13 28,70 1,93 7,61 2,60
2014/IV 23,26 17,32 2,52 7,59 2,05
2015/I 25,81 27,00 2,16 9,34 3,00
2015/II 11,17 10,59 1,69 6,35 1,54
2015/III 13,56 13,08 2,27 8,34 2,04
2015/IV 14,18 13,43 1,17 7,80 1,19
2016/I 13,07 12,79 0,65 5,64 1,04
2016/II 13,25 14,04 1,05 8,14 1,62
2016/III 12,00 11,44 0,83 7,36 1,10
2016/IV 13,47 13,85 0,91 7,12 1,34
2017/I 13,91 13,76 0,49 7,24 2,02
2017/II 11,80 11,58 0,69 5,61 2,07
2017/III 13,23 13,06 0,82 6,13 0,46
2017/IV 11,89 12,04 0,35 6,07 1,89
2018/I 11,49 11,13 0,31 7,73 2,77
2018/II 10,75 7,96 0,43 5,85 2,19
2018/III 12,86 10,90 0,81 5,91 3,30
2018/IV 11,51 10,48 0,71 5,36 2,32
2019/I 11,37 10,87 0,37 5,49 1,63
2019/II 15,41 13,18 1,18 6,80 2,28
2019/III 10,78 10,05 0,26 6,20 2,20
2019/IV 10,56 10,05 0,40 5,16 2,31
2020/I 10,54 11,29 0,29 5,83 1,76
2020/II 10,54 10,46 0,16 4,76 3,74

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
Nota: Nota: Considéranse medidas financeiras renegociar as condicións dos créditos ou hipotecas, solicitar préstamos para gastos correntes, aprazar pagos...
02-07-2020
Compartir: