Enquisa conxuntural aos fogares


Fogares que teñen comprado e están pagando vivenda ou coche. Galicia

Unidade: Incidencia
Espazo=Galicia
  Vivenda principalSegunda vivendaCoche
2010/I 22,33 5,29 12,72
2010/II 22,32 5,28 11,42
2010/III 19,56 4,52 9,78
2010/IV 19,00 4,18 9,02
2011/I 20,46 5,12 11,61
2011/II 20,26 3,48 12,36
2011/III 20,46 3,75 12,13
2011/IV 17,33 2,62 8,50
2012/I 20,20 3,41 10,51
2012/II 19,93 3,57 10,51
2012/III 17,94 4,14 12,42
2012/IV 18,77 4,69 13,24
2013/I 19,62 2,69 11,11
2013/II 20,59 2,73 9,39
2013/III 20,18 3,38 7,30
2013/IV 20,19 2,30 8,32
2014/I 20,46 1,48 7,55
2014/II 17,84 2,13 6,96
2014/III 19,25 2,43 8,63
2014/IV 21,60 3,16 7,83
2015/I 21,59 2,75 7,06
2015/II 20,78 2,52 7,86
2015/III 19,23 2,46 7,44
2015/IV 18,12 1,98 7,81
2016/I 17,23 1,79 8,30
2016/II 17,32 2,73 8,95
2016/III 16,31 2,29 8,62
2016/IV 16,19 2,36 7,98
2017/I 17,55 1,69 7,83
2017/II 16,45 1,77 6,54
2017/III 16,61 2,70 7,56
2017/IV 15,81 2,80 9,35
2018/I 17,59 2,43 7,77
2018/II 18,68 2,38 7,01
2018/III 18,19 2,73 6,74
2018/IV 18,61 1,67 10,73
2019/I 17,48 1,59 10,04
2019/II 17,17 1,98 7,36
2019/III 15,98 1,87 8,46
2019/IV 15,61 2,23 8,61
2020/I 16,18 2,41 9,16
2020/II 16,17 2,62 8,94

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
02-07-2020
Compartir: