Gasto medio mensual do fogar en gastos correntes. Áreas

Unidade: Euros
Medidas=Gasto medio en gastos correntes
  2011
Galicia 224,49
A Coruña 224,83
   151 A Coruña suroriental 190,95
   152 Ferrol-Eume-Ortegal 207,92
   153 Área da Costa da morte 194,77
   154 A Barbanza-Noia 228,56
   155 Área da Coruña 231,36
   156 Área de Santiago 261,48
Lugo 223,04
   271 Lugo sur 198,84
   272 Lugo oriental 189,94
   273 Lugo central 241,57
   274 A Mariña 215,85
Ourense 214,33
   321 O Carballiño-O Ribeiro 204,98
   322 Ourense central 216,06
   323 Ourense sur 172,95
   324 Área de Ourense 243,56
Pontevedra 228,56
   361 Pontevedra nororiental 215,54
   362 Pontevedra sur 216,02
   363 Caldas-O Salnés 217,48
   364 O Morrazo 193,92
   365 Área de Pontevedra 238,52
   366 Área de Vigo 241,89

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota:  Os conceptos de gastos correntes incluídos son: auga, electricidade, gas/gasóleo, butano, comunidade, servizo doméstico, seguro do fogar, teléfono fixo e teléfono móbil.
10-07-2013
Compartir: