Gasto medio mensual do fogar en gastos correntes. Grandes concellos

Unidade: Euros
Medidas=Gasto medio en gastos correntes
  2011
Concello da Coruña 235,16
Concello de Santiago de Compostela 264,16
Concello de Ferrol 216,55
Concello de Lugo 269,97
Concello de Ourense 247,78
Concello de Pontevedra 250,88
Concello de Vigo 243,94

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota:  Os conceptos de gastos correntes incluídos son: auga, electricidade, gas/gasóleo, butano, comunidade, servizo doméstico, seguro do fogar, teléfono fixo e teléfono móbil.
10-07-2013
Compartir: