Información xeral


Índice de cifra de negocios por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioVenta e reparación de vehículos de motor e motocicletasComercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletasComercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletasOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2018/Xuño 120,870 122,087 124,091 126,595 111,006 116,864 110,514 116,387 109,931 112,160 152,819
2018/Xullo 128,847 131,323 122,209 139,337 114,514 121,080 109,708 139,406 110,194 113,497 153,878
2018/Agosto 133,301 136,601 110,027 148,316 115,035 123,077 105,271 173,132 101,927 103,583 157,321
2018/Setembro 126,854 129,734 107,727 143,013 103,461 117,897 109,456 125,061 107,211 113,123 153,973
2018/Outubro 134,868 138,979 103,082 155,238 108,839 122,233 119,680 110,857 110,706 128,063 153,842
2018/Novembro 128,015 133,347 99,808 147,628 107,322 111,783 113,402 97,694 109,770 115,294 124,654
2018/Decembro 125,039 127,892 105,860 130,085 127,677 116,165 106,270 112,678 120,901 131,021 128,812
2019/Xaneiro 123,846 129,744 95,873 141,142 110,644 105,942 113,859 91,289 101,818 106,888 104,194
2019/Febreiro 112,331 115,226 90,267 127,029 93,179 103,374 105,808 90,675 101,870 111,242 105,082
2019/Marzo 124,014 127,337 98,231 141,217 101,357 113,752 116,134 106,588 104,925 113,888 126,210
2019/Abril 127,374 130,063 101,972 144,426 102,724 118,984 117,904 109,187 106,446 125,148 143,977
2019/Maio 132,014 134,486 110,484 148,335 107,431 124,250 122,038 118,785 108,065 123,792 159,584
2019/Xuño 121,781 121,679 111,444 127,788 109,649 121,690 118,473 124,061 108,634 110,909 158,048

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos
Nota: Datos provisionais.
Os índices de "Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas" e "Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas" para Galicia deben tomarse con precaución pois poden estar afectados por elevados erros de mostraxe

14-08-2019
Compartir: