Información xeral


Índice de persoal ocupado por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioVenta e reparación de vehículos de motor e motocicletasComercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletasComercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletasOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2018/Agosto 109,846 108,738 101,244 118,493 104,650 110,683 104,012 115,034 105,956 105,599 116,618
2018/Setembro 109,240 108,039 101,836 119,804 102,551 110,149 104,745 110,862 106,747 105,695 118,660
2018/Outubro 108,672 108,023 101,606 120,017 102,448 109,155 105,133 105,385 106,648 106,718 120,216
2018/Novembro 108,094 107,963 101,497 118,940 102,976 108,179 105,373 102,649 106,557 107,050 119,035
2018/Decembro 107,971 108,665 100,634 119,600 104,013 107,421 104,906 103,232 106,364 106,475 115,967
2019/Xaneiro 106,061 107,530 99,613 119,332 102,358 104,917 104,657 100,207 105,414 104,919 110,795
2019/Febreiro 106,251 107,173 100,802 118,627 101,891 105,527 105,835 101,747 105,769 106,098 109,290
2019/Marzo 107,247 107,249 100,622 119,051 101,819 107,227 105,648 105,512 106,000 107,381 110,875
2019/Abril 107,534 107,785 101,497 118,791 102,743 107,323 105,520 105,150 108,406 108,239 110,456
2019/Maio 108,347 108,051 100,863 119,271 103,067 108,555 107,340 106,527 108,045 108,629 112,117
2019/Xuño 108,740 108,726 99,621 118,693 104,843 108,732 106,717 108,175 107,986 108,744 111,270
2019/Xullo 110,039 109,832 100,458 119,963 105,908 110,180 106,359 111,682 108,453 108,727 113,248
2019/Agosto 109,919 109,810 100,207 120,202 105,784 109,983 106,281 112,347 107,930 107,249 112,982

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos
Nota: Datos provisionais.
Os índices de "Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas" e "Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas" para Galicia deben tomarse con precaución pois poden estar afectados por elevados erros de mostraxe

21-10-2019
Compartir: