Información xeral


Índice de persoal ocupado por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioVenta e reparación de vehículos de motor e motocicletasComercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletasComercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletasOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2018/Xuño 107,669 107,545 100,428 116,251 103,980 107,747 105,366 109,002 104,654 103,835 112,215
2018/Xullo 109,549 109,026 100,943 119,342 104,736 109,936 104,024 114,829 106,006 104,570 114,462
2018/Agosto 109,846 108,738 101,244 118,493 104,650 110,683 104,012 115,034 105,956 105,599 116,618
2018/Setembro 109,240 108,039 101,836 119,804 102,551 110,149 104,745 110,862 106,747 105,695 118,660
2018/Outubro 108,672 108,023 101,606 120,017 102,448 109,155 105,133 105,385 106,648 106,718 120,216
2018/Novembro 108,094 107,963 101,497 118,940 102,976 108,179 105,373 102,649 106,557 107,050 119,035
2018/Decembro 107,971 108,665 100,634 119,600 104,013 107,421 104,906 103,232 106,364 106,475 115,967
2019/Xaneiro 106,061 107,530 99,613 119,332 102,358 104,917 104,657 100,207 105,414 104,919 110,795
2019/Febreiro 106,251 107,173 100,802 118,627 101,891 105,527 105,835 101,747 105,769 106,098 109,290
2019/Marzo 107,242 107,249 100,622 119,051 101,819 107,218 105,648 105,512 106,000 107,334 110,875
2019/Abril 107,546 107,824 101,497 118,912 102,743 107,314 105,522 105,150 108,406 108,192 110,456
2019/Maio 108,370 108,097 100,863 119,417 103,065 108,561 107,334 106,549 108,045 108,631 112,116
2019/Xuño 108,765 108,781 99,895 118,671 104,898 108,734 106,917 108,036 107,986 108,877 111,162

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos
Nota: Datos provisionais.
Os índices de "Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas" e "Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas" para Galicia deben tomarse con precaución pois poden estar afectados por elevados erros de mostraxe

14-08-2019
Compartir: