Información xeral


Índice de persoal ocupado por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioVenta e reparación de vehículos de motor e motocicletasComercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletasComercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletasOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2019/Abril 107,534 107,785 101,497 118,791 102,743 107,323 105,520 105,150 108,406 108,239 110,456
2019/Maio 108,367 108,051 100,863 119,271 103,067 108,591 107,340 106,646 108,045 108,629 112,117
2019/Xuño 108,801 108,824 99,621 118,997 104,843 108,765 106,717 108,286 107,986 108,744 111,270
2019/Xullo 110,099 109,895 100,458 120,160 105,908 110,237 106,396 111,784 108,455 108,731 113,326
2019/Agosto 110,141 110,013 100,364 120,633 105,865 110,221 106,161 113,001 107,881 107,534 113,064
2019/Setembro 110,405 108,919 100,674 121,002 103,652 111,526 107,891 111,963 109,292 108,334 117,357
2019/Outubro 108,956 108,523 100,348 120,463 103,324 109,269 107,553 105,019 109,248 108,860 116,396
2019/Novembro 108,297 108,976 100,393 120,774 103,940 107,758 107,007 103,114 108,377 107,876 113,875
2019/Decembro 108,386 109,673 99,951 121,083 105,086 107,381 105,606 103,405 108,477 108,147 112,919
2020/Xaneiro 106,835 108,432 99,778 120,553 103,218 105,593 105,344 99,451 108,404 107,521 111,033
2020/Febreiro 106,565 108,282 99,831 120,792 102,803 105,231 104,219 99,503 108,992 107,837 110,016
2020/Marzo 104,785 107,396 98,727 119,796 102,024 102,770 102,049 94,117 107,274 106,533 109,875
2020/Abril 101,931 106,454 96,270 118,150 101,794 98,457 99,286 88,505 106,283 105,314 102,272

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos
Nota: Datos provisionais.
Os índices de "Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas" e "Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas" para Galicia deben tomarse con precaución pois poden estar afectados por elevados erros de mostraxe

22-06-2020
Compartir: