Información xeral


Índice de cifra de negocios ponderado polo VEB por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2018/Xuño 121,508 121,644 122,171 127,105 121,292 111,597 110,019 142,556
2018/Xullo 131,217 130,237 132,754 124,872 148,161 112,843 112,870 145,533
2018/Agosto 139,033 134,816 142,982 118,839 185,386 104,942 104,217 143,179
2018/Setembro 125,867 127,631 125,370 125,208 131,549 109,520 109,168 143,832
2018/Outubro 129,524 136,331 125,371 136,541 114,990 112,582 125,412 149,200
2018/Novembro 120,720 131,057 113,937 129,555 99,529 110,963 113,176 132,434
2018/Decembro 123,081 127,891 120,344 120,472 113,765 121,894 124,906 134,573
2019/Xaneiro 116,060 127,413 108,238 133,292 91,793 104,062 104,543 116,317
2019/Febreiro 109,089 112,850 107,049 125,595 91,429 103,826 111,181 115,272
2019/Marzo 120,569 124,542 118,456 135,750 107,903 106,807 118,744 126,612
2019/Abril 124,452 127,178 123,328 137,947 112,092 108,212 128,910 136,731
2019/Maio 129,979 131,719 129,656 143,307 122,592 109,274 127,201 148,404
2019/Xuño 124,298 120,470 128,211 138,507 129,250 109,881 111,948 143,803

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos datos subministrados polo INE
Nota: Datos provisionais.
14-08-2019
Compartir: