Información xeral


Índice de cifra de negocios ponderado polo VEB por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2019/Abril 121,551 122,079 121,483 134,729 111,433 107,133 128,482 135,475
2019/Maio 127,142 127,029 127,483 139,819 121,415 108,596 126,954 146,354
2019/Xuño 122,764 118,967 125,372 134,523 126,084 109,483 111,781 141,001
2019/Xullo 136,995 131,550 140,651 144,071 152,760 110,411 121,265 156,438
2019/Agosto 136,550 129,400 141,258 131,426 179,592 99,774 102,558 134,525
2019/Setembro 129,589 121,719 134,727 151,440 131,351 113,531 124,558 150,360
2019/Outubro 131,538 130,250 132,614 165,503 115,778 112,665 125,682 153,989
2019/Novembro 122,408 120,771 123,680 156,315 103,938 112,558 121,214 137,032
2019/Decembro 132,631 134,122 131,992 146,812 119,065 129,496 135,298 140,413
2020/Xaneiro 117,831 116,750 118,799 153,469 97,692 112,179 120,155 127,923
2020/Febreiro 113,898 110,371 116,418 147,860 97,208 110,917 113,255 129,777
2020/Marzo 92,048 97,363 88,874 136,868 42,612 113,143 96,976 114,774
2020/Abril 64,138 67,163 62,359 98,668 3,060 103,357 105,765 89,363

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos datos subministrados polo INE
Nota: Datos provisionais.
22-06-2020
Compartir: