Información xeral


Índice de cifra de negocios ponderado polo VEB por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2018/Agosto 139,033 134,816 142,982 118,839 185,386 104,942 104,217 143,179
2018/Setembro 125,867 127,631 125,370 125,208 131,549 109,520 109,168 143,832
2018/Outubro 129,524 136,331 125,371 136,541 114,990 112,582 125,412 149,200
2018/Novembro 120,720 131,057 113,937 129,555 99,529 110,963 113,176 132,434
2018/Decembro 123,081 127,891 120,344 120,472 113,765 121,894 124,906 134,573
2019/Xaneiro 116,060 127,413 108,238 133,292 91,793 104,062 104,543 116,317
2019/Febreiro 109,089 112,850 107,049 125,595 91,429 103,826 111,181 115,272
2019/Marzo 120,584 124,579 118,454 135,746 107,901 106,807 118,744 126,613
2019/Abril 124,486 127,232 123,347 138,010 112,102 108,212 128,909 136,730
2019/Maio 129,993 131,750 129,657 143,256 122,633 109,274 127,201 148,397
2019/Xuño 124,145 120,468 127,940 138,434 128,564 109,880 111,959 143,843
2019/Xullo 140,346 135,747 144,977 148,675 158,122 111,893 121,813 159,721
2019/Agosto 140,776 134,667 146,572 136,486 187,831 101,045 102,404 137,518

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos datos subministrados polo INE
Nota: Datos provisionais.
21-10-2019
Compartir: