Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por áreas xeográficas. Referencia 2010

Destino económico=IVU TOTAL Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  UEMUEOCDEResto do MundoUEMUEOCDEResto do Mundo
2015 102,01 105,80 103,22 116,07 109,17 110,23 110,09 124,72
2016 102,18 106,29 102,47 115,88 106,44 107,87 107,50 103,81
2017 103,75 108,65 104,45 127,62 107,38 108,40 107,84 99,30
2018 103,84 109,82 107,38 138,35 109,90 110,37 110,40 98,83
2019 103,22 108,25 106,57 130,04 111,15 112,38 112,58 101,64
   2019/Maio 104,19 108,84 106,77 129,02 110,26 110,06 110,69 99,39
   2019/Xuño 102,92 108,32 107,73 121,12 106,71 107,67 108,05 99,62
   2019/Xullo 99,89 104,15 103,50 129,74 108,13 109,65 107,64 103,14
   2019/Agosto 102,78 107,36 106,36 123,33 109,04 109,03 110,32 105,61
   2019/Setembro 98,65 103,39 102,78 128,26 113,68 115,15 113,88 101,50
   2019/Outubro 100,49 106,29 107,45 129,53 112,27 116,38 116,25 103,75
   2019/Novembro 106,53 112,13 109,03 130,76 115,93 117,01 118,96 101,33
   2019/Decembro 107,17 112,47 109,42 136,84 115,05 117,83 118,00 96,75
2020/Xaneiro 103,12 108,54 106,25 131,54 109,33 110,66 111,11 109,86
2020/Febreiro 105,65 107,92 106,44 131,07 110,88 111,29 112,35 109,37
2020/Marzo 104,96 109,87 107,76 132,56 106,81 106,91 108,57 110,35
2020/Abril 102,54 107,73 95,69 139,70 103,94 103,14 101,31 95,09
2020/Maio 97,94 104,82 102,78 125,04 106,88 105,92 104,66 100,30

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2019 son provisionais
31-07-2020
Compartir: