Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  BENS DE CONSUMOBENS INTERMEDIOSBENS DE CAPITALNON ENERXÉTICOIVU TOTALBENS DE CONSUMOBENS INTERMEDIOSBENS DE CAPITALNON ENERXÉTICOIVU TOTAL
2015 109,33 105,98 92,48 103,45 107,07 115,74 106,69 109,89 110,78 112,38
2016 113,03 102,05 97,68 102,86 106,39 112,92 95,83 111,61 107,08 107,41
2017 116,48 107,73 100,11 104,18 111,14 112,00 95,71 112,91 106,34 107,03
2018 115,27 117,29 92,46 106,66 116,29 109,19 105,41 114,52 107,34 109,16
2019 112,46 114,03 93,34 106,57 113,37 112,00 105,60 122,72 108,19 111,44
   2019/Maio 108,07 116,23 93,22 103,58 113,15 106,80 109,31 116,44 106,24 109,49
   2019/Xuño 107,42 114,54 91,47 103,70 111,82 104,89 103,60 126,56 104,59 107,27
   2019/Xullo 106,12 114,77 85,30 103,74 111,09 108,02 100,11 124,94 104,45 107,42
   2019/Agosto 110,37 111,73 89,98 104,50 111,07 110,14 102,29 130,85 107,05 110,13
   2019/Setembro 109,12 109,88 105,86 105,81 110,12 114,62 102,82 128,13 108,25 112,56
   2019/Outubro 109,19 116,64 92,11 108,36 113,75 117,82 106,37 121,43 109,30 114,89
   2019/Novembro 123,32 111,59 101,89 111,70 115,42 123,95 101,71 121,79 113,79 116,90
   2019/Decembro 121,91 115,52 93,96 111,29 117,36 119,95 102,26 127,15 112,82 115,37
2020/Xaneiro 117,95 111,95 88,40 106,68 113,59 113,27 105,24 115,53 107,16 111,44
2020/Febreiro 121,41 110,16 93,78 108,58 113,48 113,17 106,66 120,19 108,64 112,34
2020/Marzo 120,52 112,18 92,13 108,23 114,81 110,51 102,67 120,57 106,88 109,32
2020/Abril 112,00 107,44 93,73 106,47 108,33 101,42 97,18 98,33 102,75 100,87
2020/Maio 106,24 110,21 103,69 102,50 109,44 108,38 98,54 101,38 102,40 104,52

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2019 son provisionais
31-07-2020
Compartir: