Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  BENS DE CONSUMOBENS INTERMEDIOSBENS DE CAPITALNON ENERXÉTICOIVU TOTALBENS DE CONSUMOBENS INTERMEDIOSBENS DE CAPITALNON ENERXÉTICOIVU TOTAL
2014 103,34 106,34 89,87 100,49 105,13 112,69 111,46 107,73 109,43 112,11
2015 109,33 105,98 92,48 103,45 107,07 115,74 106,69 109,89 110,78 112,38
2016 113,03 102,05 97,68 102,86 106,39 112,92 95,83 111,61 107,08 107,41
2017 116,48 107,73 100,11 104,18 111,14 112,00 95,71 112,91 106,34 107,03
2018 115,05 115,82 92,68 106,15 115,33 108,50 105,25 114,65 106,87 108,68
   2018/Agosto 109,46 119,09 93,69 105,99 115,28 107,85 109,06 111,92 107,03 109,34
   2018/Setembro 106,62 121,23 98,97 105,84 115,32 111,18 108,97 123,30 108,37 112,41
   2018/Outubro 108,54 118,62 96,17 106,84 114,62 117,01 111,17 122,17 112,45 116,32
   2018/Novembro 114,34 120,63 100,24 108,40 118,16 120,30 107,08 121,44 112,81 116,53
   2018/Decembro 127,87 115,42 101,94 111,40 119,83 116,54 104,94 123,14 112,81 113,84
2019 - - - - - - - - - -
   2019/Xaneiro 117,28 110,82 97,97 106,40 113,04 109,98 108,26 121,93 108,54 111,26
   2019/Febreiro 118,97 115,57 101,04 109,89 116,71 108,69 112,88 122,27 109,79 112,28
   2019/Marzo 111,54 117,99 95,92 107,38 115,62 107,16 108,68 117,80 106,97 109,53
   2019/Abril 107,87 114,46 88,68 103,11 111,77 106,72 106,24 113,39 105,28 107,96
   2019/Maio 107,94 116,76 93,48 103,81 113,43 107,00 108,92 116,39 106,32 109,32
   2019/Xuño 106,68 114,63 96,65 104,13 111,87 105,30 107,10 127,41 105,96 108,73
   2019/Xullo 105,71 113,82 86,32 103,38 110,40 108,26 100,11 125,22 104,38 107,44
   2019/Agosto 110,74 112,83 96,34 104,08 112,17 109,91 97,59 130,84 105,99 107,96

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2018 son provisionais
(-) Non procede

30-10-2019
Compartir: