Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por ramas de actividade CNAE09. Referencia 2010

Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  IVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRAIVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
2015 107,07 107,53 113,00 105,05 112,38 109,51 115,44 113,00
2016 106,39 100,89 99,65 106,31 107,41 110,66 104,69 108,32
2017 111,14 111,03 122,26 108,37 107,03 109,79 120,05 107,78
2018 116,29 117,29 148,25 110,49 109,16 105,48 129,37 109,85
2019 113,37 109,64 139,71 108,45 111,44 104,44 125,70 112,33
   2019/Maio 113,15 107,37 152,33 106,50 109,49 109,40 144,76 110,03
   2019/Xuño 111,82 118,05 139,53 106,60 107,27 104,97 122,24 108,00
   2019/Xullo 111,09 109,57 141,59 105,70 107,42 106,87 124,83 108,05
   2019/Agosto 111,07 97,63 137,38 106,41 110,13 101,21 123,07 111,10
   2019/Setembro 110,12 106,69 130,85 106,13 112,56 102,76 120,49 113,56
   2019/Outubro 113,75 115,82 144,90 108,06 114,89 98,70 132,77 115,97
   2019/Novembro 115,42 107,65 132,33 111,90 116,90 116,36 110,71 118,11
   2019/Decembro 117,36 113,98 143,91 112,39 115,37 107,85 107,10 116,63
2020/Xaneiro 113,59 99,01 141,50 108,72 111,44 107,12 120,89 112,41
2020/Febreiro 113,48 100,05 122,11 110,78 112,34 108,42 110,99 113,35
2020/Marzo 114,81 126,42 125,81 111,50 109,32 106,74 115,55 110,24
2020/Abril 108,33 86,64 111,99 109,15 100,87 97,71 119,01 101,25
2020/Maio 109,44 107,29 131,45 105,06 104,52 82,50 104,53 105,83

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2019 son provisionais
31-07-2020
Compartir: