Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por áreas xeográficas. Referencia 2010

Destino económico=IVU TOTAL Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  UEMUEOCDEResto do MundoUEMUEOCDEResto do Mundo
2014 100,62 103,84 104,29 105,75 109,93 109,70 110,17 122,08
2015 102,01 105,80 103,22 116,07 109,17 110,23 110,09 124,72
2016 102,18 106,29 102,47 115,88 106,44 107,87 107,50 103,81
2017 103,75 108,65 104,45 127,62 107,38 108,40 107,84 99,30
2018 103,25 109,23 106,67 136,74 109,12 109,72 109,81 98,90
   2018/Novembro 102,11 108,28 108,14 143,36 118,09 119,60 119,60 95,56
   2018/Decembro 107,74 114,42 112,71 137,36 112,24 114,62 115,89 99,64
2019 - - - - - - - -
   2019/Xaneiro 104,75 109,52 105,57 132,89 109,55 110,70 111,78 104,59
   2019/Febreiro 106,78 113,29 110,77 130,63 112,55 114,14 113,81 103,15
   2019/Marzo 105,55 110,87 108,05 133,19 109,08 109,26 110,33 101,93
   2019/Abril 99,59 104,33 103,07 132,29 108,74 108,81 108,89 98,79
   2019/Maio 104,43 109,09 107,27 128,75 109,99 109,82 110,43 99,29
   2019/Xuño 103,02 108,37 107,76 120,74 108,88 109,34 109,62 99,59
   2019/Xullo 98,06 102,85 102,51 129,17 108,10 109,55 107,58 103,10
   2019/Agosto 103,14 107,57 106,77 123,07 111,46 110,88 109,84 105,37
   2019/Setembro 99,20 104,33 103,83 127,64 113,63 115,04 113,78 101,33
   2019/Outubro 100,63 106,30 107,91 129,32 114,43 117,99 117,75 103,82
   2019/Novembro 105,56 111,16 109,71 130,49 116,36 117,41 119,27 101,09

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2018 son provisionais
(-) Non procede

31-01-2020
Compartir: