Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  BENS DE CONSUMOBENS INTERMEDIOSBENS DE CAPITALNON ENERXÉTICOIVU TOTALBENS DE CONSUMOBENS INTERMEDIOSBENS DE CAPITALNON ENERXÉTICOIVU TOTAL
2014 103,34 106,34 89,87 100,49 105,13 112,69 111,46 107,73 109,43 112,11
2015 109,33 105,98 92,48 103,45 107,07 115,74 106,69 109,89 110,78 112,38
2016 113,03 102,05 97,68 102,86 106,39 112,92 95,83 111,61 107,08 107,41
2017 116,48 107,73 100,11 104,18 111,14 112,00 95,71 112,91 106,34 107,03
2018 115,05 115,82 92,68 106,15 115,33 108,50 105,25 114,65 106,87 108,68
   2018/Novembro 114,34 120,63 100,24 108,40 118,16 120,30 107,08 121,44 112,81 116,53
   2018/Decembro 127,87 115,42 101,94 111,40 119,83 116,54 104,94 123,14 112,81 113,84
2019 - - - - - - - - - -
   2019/Xaneiro 118,32 110,95 98,97 106,67 113,46 109,76 108,38 121,86 108,64 111,19
   2019/Febreiro 119,18 115,37 99,33 109,73 116,56 108,59 114,16 122,16 110,28 112,73
   2019/Marzo 112,50 117,18 94,34 107,12 115,33 107,13 108,82 117,70 106,96 109,56
   2019/Abril 108,05 113,96 87,55 102,81 111,46 106,56 106,25 113,33 105,20 107,86
   2019/Maio 108,01 116,76 92,55 103,70 113,41 106,70 109,23 116,26 106,30 109,26
   2019/Xuño 107,21 114,38 93,08 103,92 111,73 105,08 107,17 126,84 105,86 108,60
   2019/Xullo 105,86 113,55 84,85 103,20 110,20 108,12 100,12 124,86 104,26 107,35
   2019/Agosto 110,29 112,04 90,48 103,83 111,26 109,79 101,99 130,86 107,26 109,63
   2019/Setembro 109,00 110,83 106,32 106,08 110,73 114,59 102,77 128,18 108,42 112,47
   2019/Outubro 109,09 116,78 96,61 108,85 114,01 117,90 109,80 121,62 110,62 116,20
   2019/Novembro 123,24 111,83 105,44 111,96 115,83 124,37 101,76 121,07 114,27 117,16

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2018 son provisionais
(-) Non procede

31-01-2020
Compartir: