Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  BENS DE CONSUMOBENS INTERMEDIOSBENS DE CAPITALNON ENERXÉTICOIVU TOTALBENS DE CONSUMOBENS INTERMEDIOSBENS DE CAPITALNON ENERXÉTICOIVU TOTAL
2016 113,03 102,05 97,68 102,86 106,39 112,92 95,83 111,61 107,08 107,41
2017 116,48 107,73 100,11 104,18 111,14 112,00 95,71 112,91 106,34 107,03
2018 115,27 117,29 92,46 106,66 116,29 109,19 105,41 114,52 107,34 109,16
2019 112,73 114,24 93,75 106,55 113,60 112,08 104,70 120,87 107,81 110,94
2020 109,84 105,45 90,73 104,34 106,84 114,39 101,30 118,07 105,98 110,80
   2020/Xuño 107,55 109,50 88,50 104,52 108,63 111,98 100,90 129,72 106,36 110,47
   2020/Xullo 103,79 98,16 95,81 101,01 100,23 112,26 101,72 115,36 102,71 109,76
   2020/Agosto 89,87 101,92 88,05 96,84 98,05 112,90 94,76 121,35 102,63 108,07
   2020/Setembro 97,98 97,78 86,59 98,81 98,01 114,46 100,55 117,75 103,10 110,52
   2020/Outubro 104,18 103,78 97,90 105,10 104,53 119,67 99,94 124,28 108,94 114,19
   2020/Novembro 117,56 101,06 87,40 107,12 107,93 123,82 98,98 126,70 109,83 114,83
   2020/Decembro 122,32 105,38 93,79 108,66 110,75 118,49 98,88 117,34 110,58 112,58
2021/Xaneiro 109,69 105,34 82,79 103,13 105,98 113,17 103,20 114,58 104,77 110,41
2021/Febreiro 102,68 109,71 85,47 104,01 107,25 113,03 107,44 120,81 106,19 112,34
2021/Marzo 103,03 110,85 88,39 103,74 108,18 113,38 102,34 121,29 104,60 110,90
2021/Abril 107,67 111,79 90,14 105,50 110,39 111,60 104,63 127,29 106,03 111,21
2021/Maio 101,11 113,53 93,09 106,86 109,54 113,56 109,79 112,41 108,03 113,46
2021/Xuño 99,74 117,50 85,17 106,38 110,87 115,43 107,88 130,47 108,67 114,72

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2020 son provisionais
30-08-2021
Compartir: