Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por ramas de actividade CNAE09. Referencia 2010

Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  IVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRAIVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
2014 105,13 105,20 116,98 102,16 112,11 115,83 107,15 112,88
2015 107,07 107,53 113,00 105,05 112,38 109,51 115,44 113,00
2016 106,39 100,89 99,65 106,31 107,41 110,66 104,69 108,32
2017 111,14 111,03 122,26 108,37 107,03 109,79 120,05 107,78
2018 115,33 116,62 144,13 110,00 108,68 106,72 130,23 109,32
   2018/Novembro 118,16 122,81 165,51 110,61 116,53 118,26 144,44 117,26
   2018/Decembro 119,83 113,94 139,48 115,75 113,84 101,99 132,29 114,65
2019 - - - - - - - -
   2019/Xaneiro 113,46 102,01 128,80 110,13 111,19 102,12 135,26 112,09
   2019/Febreiro 116,56 115,70 134,29 112,92 112,73 108,43 134,59 113,48
   2019/Marzo 115,33 129,91 141,69 110,25 109,56 106,98 134,58 110,19
   2019/Abril 111,46 112,92 150,67 104,94 107,86 89,19 132,59 108,69
   2019/Maio 113,41 105,59 152,17 106,86 109,26 109,13 143,67 109,82
   2019/Xuño 111,73 116,66 139,36 106,60 108,60 104,81 121,43 109,40
   2019/Xullo 110,20 110,53 141,49 104,84 107,35 106,41 124,32 108,01
   2019/Agosto 111,26 95,89 137,33 106,65 109,63 100,15 122,75 110,56
   2019/Setembro 110,73 106,51 131,42 106,75 112,47 102,26 120,11 113,46
   2019/Outubro 114,01 113,19 144,96 108,44 116,20 98,94 131,64 117,31
   2019/Novembro 115,83 106,26 132,29 112,44 117,16 116,42 117,52 118,27

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2018 son provisionais
(-) Non procede

31-01-2020
Compartir: