Índice de prezos ao consumo (IPC)


Índice de prezos de consumo (IPC) base 2016. Índice xeral e por grupos ECOICOP

Unidade: Índices e taxas de variación
Índice xeral e por grupos=Xeral
  EspañaGalicia
  Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)
2020/Agosto -0,5 0 -0,4 0,2
2020/Setembro -0,4 0,2 -0,3 0,1
2020/Outubro -0,8 0,5 -0,7 0,8
2020/Novembro -0,8 0,2 -0,7 0,3
2020/Decembro -0,5 0,2 -0,4 0,2
2021/Xaneiro 0,5 0 0,4 -0,3
2021/Febreiro 0 -0,6 0,2 -0,5
2021/Marzo 1,3 1 1,7 1
2021/Abril 2,2 1,2 2,7 1,3
2021/Maio 2,7 0,5 3,3 0,6
2021/Xuño 2,7 0,5 3,3 0,6
2021/Xullo 2,9 -0,8 3,5 -0,8
2021/Agosto 3,3 0,5 3,9 0,6

Fonte: INE. Índice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es
14-09-2021
Compartir: