Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  ConstituídasAmplían capital
  NúmeroCapitalNúmeroCapital
2019/Xuño 251 65.046.623 87 118.401.290
2019/Xullo 289 25.080.497 112 45.293.448
2019/Agosto 195 76.404.798 51 10.149.697
2019/Setembro 265 6.166.465 95 102.465.876
2019/Outubro 322 15.431.760 101 34.330.385
2019/Novembro 264 3.769.736 77 15.979.938
2019/Decembro 323 17.333.903 103 122.459.697
2020/Xaneiro 326 30.424.551 105 117.625.732
2020/Febreiro 388 22.806.464 139 78.198.111
2020/Marzo 344 16.875.272 114 79.346.188
2020/Abril 96 22.637.937 26 5.598.458
2020/Maio 109 11.086.364 57 20.301.616
2020/Xuño 241 10.886.090 53 13.956.730

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
03-07-2020
Compartir: