Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  Reducen capitalDisoltas
  NúmeroCapitalNúmeroCapital
2019/Xuño 13 7.814.863 54 -
2019/Xullo 15 3.656.615 83 -
2019/Agosto 23 6.361.546 43 0
2019/Setembro 21 7.662.577 71 0
2019/Outubro 24 14.379.291 110 0
2019/Novembro 25 6.611.355 120 0
2019/Decembro 25 11.785.829 183 0
2020/Xaneiro 27 246.151.869 214 0
2020/Febreiro 29 16.808.445 180 0
2020/Marzo 19 3.467.144 107 0
2020/Abril 4 391.616 28 0
2020/Maio 19 47.385.333 27 0
2020/Xuño 17 3.219.477 40 0

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
(-) Non procede

03-07-2020
Compartir: