Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  Reducen capitalDisoltas
  NúmeroCapitalNúmeroCapital
2018/Novembro 20 8.434.032 116 -
2018/Decembro 28 69.646.210 146 -
2019/Xaneiro 33 7.074.289 248 -
2019/Febreiro 37 17.926.167 195 -
2019/Marzo 26 6.873.053 112 -
2019/Abril 25 10.012.394 169 -
2019/Maio 24 22.687.957 104 -
2019/Xuño 13 7.814.863 54 -
2019/Xullo 15 3.656.615 83 -
2019/Agosto 23 6.361.546 43 0
2019/Setembro 21 7.662.577 71 0
2019/Outubro 24 14.379.291 110 0
2019/Novembro 25 6.611.355 120 0

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
(-) Non procede

05-12-2019
Compartir: