Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  ConstituídasAmplían capitalReducen capitalDisoltas
  NúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapital
2020/Decembro 310 18.610.856 97 36.588.050 25 9.102.791 204 -
2021/Xaneiro 287 19.371.412 107 382.333.522 23 214.346.061 231 -
2021/Febreiro 365 35.038.699 133 47.339.347 44 72.106.396 227 -
2021/Marzo 398 19.865.006 95 369.291.164 40 9.603.548 166 -
2021/Abril 398 22.620.542 106 49.295.082 28 15.676.032 125 -
2021/Maio 398 9.780.894 79 27.018.452 22 9.974.927 94 -
2021/Xuño 374 10.059.673 96 21.806.033 14 8.094.330 104 -
2021/Xullo 329 10.571.013 103 20.546.855 21 13.872.161 103 -
2021/Agosto 248 20.423.749 77 20.243.082 16 70.712.847 83 -
2021/Setembro 279 29.571.931 78 31.149.274 21 197.093.468 80 0
2021/Outubro 265 7.291.504 79 15.255.038 26 24.079.391 117 0
2021/Novembro 286 11.997.435 81 10.219.907 18 4.870.305 121 0
2021/Decembro 300 7.718.586 99 47.582.138 20 7.566.431 188 0

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
(-) Non procede

05-01-2022
Compartir: