Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  ConstituídasAmplían capitalReducen capitalDisoltas
  NúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapital
2019/Xaneiro 373 82.091.093 133 29.113.803 34 7.075.265 248 -
2019/Febreiro 403 21.296.715 155 63.691.253 38 17.995.767 199 -
2019/Marzo 381 12.228.859 111 72.923.311 26 6.873.053 112 -
2019/Abril 388 16.091.210 118 50.015.691 25 10.012.394 174 -
2019/Maio 338 32.039.603 115 42.210.411 24 22.687.957 104 -
2019/Xuño 251 65.046.623 87 118.401.290 13 7.814.863 54 -
2019/Xullo 289 25.080.497 112 45.293.448 15 3.656.615 83 -
2019/Agosto 195 76.404.798 51 10.149.697 23 6.361.546 43 0
2019/Setembro 265 6.166.465 95 102.465.876 21 7.662.577 71 0
2019/Outubro 322 15.431.760 101 34.330.385 24 14.379.291 110 0
2019/Novembro 264 3.769.736 77 15.979.938 25 6.611.355 120 0
2019/Decembro 323 17.333.903 103 122.459.697 25 11.785.829 183 0
2020/Xaneiro 326 30.424.551 105 117.625.732 27 246.151.869 214 0

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
(-) Non procede

05-02-2020
Compartir: