Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  ConstituídasAmplían capitalReducen capitalDisoltas
  NúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapital
2018/Agosto 245 11.008.682 101 53.151.474 21 31.418.406 66 -
2018/Setembro 262 80.226.549 70 19.764.754 10 174.461.222 50 -
2018/Outubro 309 32.880.397 100 39.022.520 13 517.627.836 118 -
2018/Novembro 304 13.656.896 86 26.668.967 20 8.434.032 116 -
2018/Decembro 344 10.220.704 102 46.357.278 28 69.646.210 146 -
2019/Xaneiro 374 82.095.593 133 29.113.803 33 7.074.289 248 -
2019/Febreiro 384 20.611.815 152 63.661.944 37 17.926.167 195 -
2019/Marzo 381 12.228.859 111 72.923.311 26 6.873.053 112 -
2019/Abril 373 16.017.060 116 49.844.231 25 10.012.394 169 -
2019/Maio 338 32.039.603 115 42.210.411 24 22.687.957 104 -
2019/Xuño 251 65.046.623 87 118.401.290 13 7.814.863 54 -
2019/Xullo 289 25.080.497 112 45.293.448 15 3.656.615 83 -
2019/Agosto 195 76.404.798 51 10.149.697 23 6.361.546 43 0

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
(-) Non procede

04-09-2019
Compartir: