Contas económicas anuais


Conta de bens e servizos. Base 2010. Serie 1995-2016

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Tipo de dato=Miles de euros Espazo=Galicia
  20122013201420152016
RECURSOS          
   Produción 106.484.822 106.704.867 107.137.864 110.052.789 112.712.965
   Impostos sobre os produtos 5.216.264 5.386.189 5.515.309 5.726.879 5.773.105
   Subvencións aos produtos 214.994 370.334 394.331 433.099 379.459
   Importacións de bens e servizos 29.569.957 29.931.610 28.926.368 28.981.694 28.578.256
EMPREGOS          
   Consumos intermedios 57.084.782 57.053.605 57.116.752 58.454.454 59.112.180
   Gasto en consumo final / Consumo final efectivo 46.972.679 46.357.750 46.161.917 46.878.158 47.740.343
      Individual 42.488.907 41.820.787 41.684.400 42.262.530 43.053.055
      Colectivo 4.483.772 4.536.963 4.477.517 4.615.628 4.687.288
   Formación bruta de capital 9.809.276 8.766.988 9.106.807 9.339.283 9.539.626
      Formación bruta de capital fixo 9.531.825 8.620.073 8.856.741 8.856.418 9.094.662
      Variación de existencias 277.451 146.915 250.066 482.865 444.964
   Exportación de bens e servizos 27.189.312 29.473.989 28.799.734 29.656.368 30.292.718

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: