Contas económicas anuais


Contas de produción e explotación da economía galega. Base 2010. Serie 1995-2016

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  20122013201420152016
CONTA DE PRODUCIÓN. RECURSOS          
   Produción 106.484.822 106.704.867 107.137.864 110.052.789 112.712.965
   Impostos sobre os produtos 5.216.264 5.386.189 5.515.309 5.726.879 5.773.105
   Subvención sobre os produtos -214.994 -370.334 -394.331 -433.099 -379.459
CONTA DE PRODUCIÓN. EMPREGOS          
   Consumos intermedios 57.084.782 57.053.605 57.116.752 58.454.454 59.112.180
   Produto interior bruto 54.401.310 54.667.117 55.142.090 56.892.115 58.994.431
CONTA DE EXPLOTACIÓN. RECURSOS          
   Produto interior bruto 54.401.310 54.667.117 55.142.090 56.892.115 58.994.431
CONTA DE EXPLOTACIÓN. EMPREGOS          
   Remuneración dos asalariados 24.711.325 24.425.401 24.271.073 24.811.500 25.282.270
      Soldos e salarios 18.956.993 18.721.265 18.515.497 19.013.000 19.475.662
      Cotizacións sociais 5.754.332 5.704.136 5.755.576 5.798.500 5.806.608
   Impostos sobre a produción e as importacións 5.977.914 6.247.753 6.399.470 6.674.769 6.711.885
      Impostos sobre os produtos 5.216.264 5.386.189 5.515.309 5.726.879 5.773.105
         IVE 3.373.428 3.611.555 3.746.157 3.906.650 3.975.741
         Impostos sobre as importacións 81.702 85.863 98.327 99.019 89.325
         Outros impostos sobre os produtos 1.761.134 1.688.771 1.670.825 1.721.210 1.708.039
      Outros impostos sobre a produción 761.650 861.564 884.161 947.890 938.780
   Subvencións -779.017 -907.320 -939.850 -937.976 -924.038
      Subvencións aos produtos -214.994 -370.334 -394.331 -433.099 -379.459
      Outras subvencións sobre a produción -564.023 -536.986 -545.519 -504.877 -544.579
   Excedente de explotación bruto/renda mixta 24.491.088 24.901.283 25.411.397 26.343.822 27.924.314

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016
Nota: Os datos do anos 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: