Contas económicas anuais


Indicadores derivados das Contas económicas anuais. Base 2010

Ramas de actividade=Total economía Espazo=Galicia
  20122013201420152016
Capacidade de crear valor (VEB/Produción) (%) 46,4 46,5 46,7 46,9 47,6
Remuneración de asalariados/VEB (PIB para o total da economía) (%) 45,4 44,7 44,0 43,6 42,9
Excedente de explotación/VEB (PIB para o total da economía) (%) 45,0 45,6 46,1 46,3 47,3
Cotizacións Sociais/Remuneración dos asalariados (%) 23,3 23,4 23,7 23,4 23,0
Ratio de asalarización (Postos de traballo asalariados/Postos de traballo) (%) 83,1 82,9 83,7 84,0 84,0
Ratio de asalarización (Postos de traballo asalariados equivalentes a tempo completo/ Postos de traballo equivalentes a tempo completo)(%) 82,7 82,3 83,0 83,3 83,2
Horas asalariadas/Horas totais (%) 78,6 78,3 79,4 79,9 79,8
Persoas/Postos de traballo 96,1 96,1 95,7 95,5 95,6
Postos de traballo equivalentes/Postos de traballo 87,9 87,4 87,2 87,4 87,6
Produtividade aparente do traballo por posto de traballo (euros) 48.502 49.613 50.800 52.009 52.963
Produtividade aparente de traballo por posto de traballo equivalente a tempo completo (euros) 55.185 56.743 58.246 59.487 60.451
Produtividade aparente do traballo por hora efectiva (euros) 27,6 28,3 29,2 30,0 30,7
Produción/Postos de traballo (euros) 94.938 96.840 98.701 100.606 101.189
Produción/Horas efectivas (euros) 54,1 55,3 56,7 58,1 58,7
Remuneración por posto de traballo asalariado (euros) 26.505 26.750 26.711 27.012 27.031
Remuneración por posto de traballo asalariado equivalente a tempo completo (euros) 30.317 30.795 30.875 31.140 31.121
Remuneración por hora efectiva asalariada (euros) 16,0 16,2 16,2 16,4 16,5
Soldos e salarios por hora efectiva asalariada (euros) 12,3 12,4 12,3 12,6 12,7
Xornada media semanal (horas) 33,7 33,6 33,4 33,2 33,0

Fonte: Contas económicas de Galicia. Base 2010
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: